นักเรียนโรงเรียนสตรีระนองคว้ารางวัลรองชนะเลิศ โครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์