อาจารย์จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเมินโครงการรางวัลบัณณาสสมโภชโรงเรียนสตรีระนอง