สตรีระนองคว้า 2ทอง 1Best of The Best International