ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562