ผอ. ได้รับเหรียญลูกเสือ รัฐซาบ๊ะเพื่อมิตรภาพ ประเทศมาเลเชีย