สตรีระนองคว้ารางวัลชนะเลิศโครงงานวิทย์ฯ อาเซียน ASPC 2019