เครื่องหมาย อักษรย่อ พุทธภาษิต และปรัชญาของโรงเรียน
 • 21 พฤศจิกายน 2018 16:45
 • 61
 • 0
เครื่องหมายของโรงเรียน อักษรย่อ : ส.ร. สีธงประจำโรงเรียน ฟ้า - ขาว   ปรัชญาของโรงเรียน"ปญญา นรานํ รตนํ"ปัญญาเป็นแก้วของนรชน   พุทธภาษิตประจำโรงเรียนบทนี้ หมายความว่า"ไม่มีสิ่งใดที่จะประเสริฐสำหรับมนุษย์ เสมอเหมือนปัญญา"
อ่านต่อ
ทำเนียบผู้บริหาร
 • 21 พฤศจิกายน 2018 13:43
 • 80
 • 0
ทำเนียบผู้บริหาร   นางสาวอุบล  สุรทิณฑ์2496-2499 นางจิรวัสส์  นาคเสวต2499-2502 นางสาวสุดารัตน์  จันทร์รัตน์2502-2503 นางสาโรจน์  จิตรื่น2503-2512 นางสำรวล  อ่ำพันธุ์2512-2518 นางสาวเอกจิต
อ่านต่อ
เพลงมาร์ชโรงเรียนสตรีระนอง
 • 21 พฤศจิกายน 2018 11:02
 • 52
 • 0
เพลงมาร์ชโรงเรียนสตรีระนอง ทำนอง/เนื้อร้อง :  อร่าม ขาวสะอาด   พวกเราเหล่าโรงเรียนสตรีจังหวัดระนอง หมายใจปองผูกพันรักสามัคคีสัมพันธ์ ดุจดังสายโลหิตสายเดียวกัน สมานฉันท์ผูกพันด้วยกันทุกคน   สิ่งใดให้ความดีสตรีจังหวัดระนอง ทุกคน
อ่านต่อ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • 12 พฤศจิกายน 2018 23:21
 • 53
 • 0
                                               
อ่านต่อ
บุคลากรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • 8 พฤศจิกายน 2018 22:41
 • 59
 • 0
                                                   
อ่านต่อ
บุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • 8 พฤศจิกายน 2018 22:35
 • 35
 • 0
                                           
อ่านต่อ
บุคลากรกลุ่มสาระศิลปะ
 • 8 พฤศจิกายน 2018 22:31
 • 24
 • 0
                           
อ่านต่อ
บุคลากรกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา
 • 8 พฤศจิกายน 2018 22:27
 • 33
 • 0
                           
อ่านต่อ
บุคลากรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
 • 8 พฤศจิกายน 2018 22:24
 • 35
 • 0
บุคลากร กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม              นายอัศนัย มาเกตุหัวหน้ากลุ่มสาระ                    นางสาวขนิษฐา พึ่งไ
อ่านต่อ
บุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • 8 พฤศจิกายน 2018 22:19
 • 52
 • 0
บุคลากร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์             นางวราภรณ์ ภู่ทองหัวหน้ากลุ่มสาระ                    นางสวนีย์ ผิวนวลรองหัวหน้ากลุ่มสาระ &n
อ่านต่อ
บุคลากรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • 8 พฤศจิกายน 2018 21:50
 • 29
 • 0
บุคลากร กลุ่มสาระคณิตศาสตร์             นายไมตรี ศรีแผ้วหัวหน้ากลุ่มสาระ                   นางสาวณัฐชยา คิดสำราญรองหัวกน้ากลุ่มสาระ &
อ่านต่อ
บุคลากรกลุ่มสาระภาษาไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2018 14:17
 • 87
 • 0
บุคลากร กลุ่มสาระภาษาไทย               นางพรพิมล คำนวณศิลป์หัวหน้ากลุ่มสาระ                    นางมนรัตน์ อัมมรดารารองหัวหน้ากลุ่
อ่านต่อ
ผู้บริหารโรงเรียน
 • 6 พฤศจิกายน 2018 14:01
 • 101
 • 0
ผู้บริหารโรงเรียน         นายณัฏฐวัฒน์ คลายทุกข์ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง         นางจุลนิษฐ์ ซังธาดารองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง   นางศวิตา แสงเพชรรองผู้อำนวยการโรงเรีย
อ่านต่อ
จำนวนบุคลากร
 • 6 พฤศจิกายน 2018 11:33
 • 22
 • 0
 
อ่านต่อ
แผนที่โรงเรียน
 • 6 พฤศจิกายน 2018 09:41
 • 11
 • 0
โรงเรียนสตรีระนอง ตั้งอยู่ที่ 9 ถนน ดับคดี ตำบล เขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000  
อ่านต่อ
ข้อมูลทั่วไป
 • 6 พฤศจิกายน 2018 01:49
 • 46
 • 0
โรงเรียนสตรีระนอง ที่ตั้ง เลขที่ ๙  ถนนดับคดี ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๔ โทรศัพท์ ๐๗๗-๘๑๑๔๘๔ โทรสาร ๐๗๗-๘๒๑๔๙๘ e-mail : streeranong2010@gmail.com  website http://www.strn.ac
อ่านต่อ