โรงเรียนสตรีระนอง ตั้งอยู่ที่
9 ถนน ดับคดี ตำบล เขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000