เพลงมาร์ชโรงเรียนสตรีระนอง

ทำนอง/เนื้อร้อง :  อร่าม ขาวสะอาด

 

พวกเราเหล่าโรงเรียนสตรีจังหวัดระนอง

หมายใจปองผูกพันรักสามัคคีสัมพันธ์

ดุจดังสายโลหิตสายเดียวกัน

สมานฉันท์ผูกพันด้วยกันทุกคน

 

สิ่งใดให้ความดีสตรีจังหวัดระนอง

ทุกคนต้องร่วมมือคือหน้าที่ของตน

สร้างศักดิ์ศรีมีระเบียบเรียบร้อยทุกคน

เพื่อเพิ่มผลความดี สตรีระนอง สรีระนอง

 

ใต้ร่มธงฟ้าขาวพราวสง่าน่าชวนมอง

หมั่นเรียนเพื่อรอบรู้ เชิดชูเพื่ออนาคตไกล

เพื่อสร้างชาติไทย ก้าวไกลเจริญดังใจปอง

เทิดเกียรติโรงเรียนไว้ มั่นใจไม่ยอมให้หม่นหมอง

ธงฟ้าขาวโบกไป ใกล้หรือไกลหัวใจหมายปอง
สตรีจังหวัดระนองเด่นเอย