เครื่องหมายของโรงเรียน


อักษรย่อ : ส.ร.


สีธงประจำโรงเรียน
ฟ้า - ขาว


 

ปรัชญาของโรงเรียน
"ปญญา นรานํ รตนํ"
ปัญญาเป็นแก้วของนรชน


 

พุทธภาษิตประจำโรงเรียนบทนี้ หมายความว่า
"ไม่มีสิ่งใดที่จะประเสริฐสำหรับมนุษย์ เสมอเหมือนปัญญา"