ช่องทางการติดต่อสื่อสารในการศึกษาทางไกล

ห้อง นักเรียน  ผู้ปกครอง 
ม.1/1    
http://line.me/ti/g/aeaM4D34HO  http://line.me/ti/g/0vvCZaf36r
ม.1/2      
 https://line.me/R/ti/g/LJoTNE7IUv  https://line.me/R/ti/g/CwQlBv_y-X
ม.1/3     
http://line.me/ti/g/rXZPwWnmzJ  http://line.me/ti/g/Q3JuMMRXb9 
ม.1/4    
https://line.me/R/ti/g/_k3A-gcwhj   https://line.me/R/ti/g/uJN8gNdEGq
ม.1/5    
 https://line.me/R/ti/g/dk6mPcRi-i  https://line.me/R/ti/g/sOrc6ij8Cg
ม.1/6    
 https://line.me/R/ti/g/7Uig9FqT3v https://line.me/R/ti/g/p28FESMdIG 
ม.1/7    
 https://line.me/R/ti/g/yaV73lAp5A  https://line.me/R/ti/g/39fkVjoxEK
ม.1/8    
http://line.me/ti/g/iGw1TEwrNv   http://line.me/ti/g/I3WjEWj0ok
ม.1/9    
https://line.me/R/ti/g/D1NyfOBdtP  https://line.me/R/ti/g/gfx7TI_aWZ 
ม.1/10    
http://line.me/ti/g/gxlDFkFsxq   http://line.me/ti/g/GLK2Kd9VwK
ม.2/1    
https://line.me/R/ti/g/quP3X076TN  https://line.me/R/ti/g/gGrqmR0VEg 
ม.2/2    
 http://line.me/ti/g/FD1FP2Djhc http://line.me/ti/g/3b3jWsaBp9 
ม.2/3    
https://line.me/R/ti/g/Z3dons7urK   https://line.me/R/ti/g/0rWVv0AKSf
ม.2/4    
https://line.me/R/ti/g/rPhTA8mnKp  https://line.me/R/ti/g/um17WQJhtf 
ม.2/5    
https://line.me/R/ti/g/5LrQEfEyhY  https://line.me/R/ti/g/LZCKyu24bm 
ม.2/6    
 https://line.me/R/ti/g/RmwxtvJd2Z  https://line.me/R/ti/g/dRhUP_I1MR
ม.2/7    
https://line.me/R/ti/g/kSv7zm5eS4   https://line.me/R/ti/g/pCvSg94rVb
ม.2/8    
http://line.me/ti/g/wP-f6ebe2k  https://line.me/R/ti/g/4jWEilpJrE 
ม.2/9    
http://line.me/ti/g/X5de4eegS9  http://line.me/ti/g/036YPMG6w1 
ม.2/10    
 https://line.me/R/ti/g/1-jo3QVNbv https://line.me/R/ti/g/-XuSaQ1vrp 
ม.3/1    
http://line.me/ti/g/GR95OBy_Cs  http://line.me/ti/g/A4hmj2efdM 
ม.3/2    
http://line.me/ti/g/jrPLqz03yA   http://line.me/ti/g/48TL-L3Z1_
ม.3/3    
https://line.me/R/ti/g/jmRwhKfVNk  https://line.me/R/ti/g/K0JVUYBIa- 
ม.3/4    
 http://line.me/ti/g/azMSoJG7JI http://line.me/ti/g/f748Ksozae 
ม.3/5    
 https://line.me/R/ti/g/LQBQIRsiqw https://line.me/R/ti/g/Pr6a-lO8dS 
ม.3/6    
https://line.me/R/ti/g/NMZrHoG9Se   https://line.me/R/ti/g/VUQ975F_WE
ม.3/7    
 https://line.me/R/ti/g/nnD5y_DWkG https://line.me/R/ti/g/N4JGSy3K2B 
ม.3/8    
 http://line.me/ti/g/b3jh78mzkv  http://line.me/ti/g/5UkZrarnOC
ม.3/9    
 https://line.me/R/ti/g/ysAWnnkBac  https://line.me/R/ti/g/nZ0ELFtAYb
ม.3/10    
https://line.me/R/ti/g/jWSE0HccCN  https://line.me/R/ti/g/ZMuiol7any 
ม.4/1    
https://line.me/R/ti/g/ozK9W2Bt1p  https://line.me/R/ti/g/t1MKZXhZQn 
ม.4/2    
https://line.me/R/ti/g/viAfY-dBxU   https://line.me/R/ti/g/iKoobKrVQN
ม.4/3    
 https://line.me/R/ti/g/SEFyIcHV7V  https://line.me/R/ti/g/b4y_-3LYd_
ม.4/4    
 https://line.me/R/ti/g/dP3sXLlT-u https://line.me/R/ti/g/WD1reqA-R_ 
ม.4/5    
https://line.me/R/ti/g/t1MKZXhZQn   https://line.me/R/ti/g/Xn48Lf7CaH
ม.4/6    
 https://line.me/R/ti/g/0TU-JDk-fv https://line.me/R/ti/g/kYCw5nEOGk 
ม.4/7    
https://line.me/R/ti/g/8UWx5Y8DPb  https://line.me/R/ti/g/wHfdiAWFEk 
ม.4/8    
https://line.me/R/ti/g/YzgLU-O09l   https://line.me/R/ti/g/eq8Nv0Fy5e
ม.5/1    
 https://line.me/R/ti/g/rsTz8ZINiB  https://line.me/R/ti/g/JONVz6odyN
ม.5/2    
https://line.me/R/ti/g/XT1Ma7P3k7  https://line.me/R/ti/g/sdNDvOHL-t 
ม.5/3    
https://line.me/R/ti/g/cdED9N_3ga  https://line.me/R/ti/g/gRIO0L5Yfk 
ม.5/4    
 https://line.me/R/ti/g/-WuVv82CjH https://line.me/R/ti/g/45fL2483DU 
ม.5/5    
 https://line.me/R/ti/g/vA4px1yfVj https://line.me/R/ti/g/ITAsgmUWiQ 
ม.5/6    
https://line.me/R/ti/g/IejYZr_EiW   https://line.me/R/ti/g/mXoluxAqjD
ม.5/7      
 http://line.me/ti/g/ktJBsoK84_ http://line.me/ti/g/3o29emtjcl 
ม.6/1      
 https://line.me/R/ti/g/zLYOVt3ZLh https://line.me/R/ti/g/cmzfHugeOM 
ม.6/2      
 https://line.me/R/ti/g/yfpJIVMFtC  https://line.me/R/ti/g/v_bVPP8Slh
ม.6/3     
http://line.me/ti/g/-WxN58-eSN   http://line.me/ti/g/7GUzMVmc_j
ม.6/4    
 https://line.me/R/ti/g/Tgk7eOl7Vp https://line.me/R/ti/g/BsjCkJaTTT 
ม.6/5    
 http://line.me/ti/g/ucNVEPTtWZ http://line.me/ti/g/o-Pemb9atQ 
ม.6/6     
https://line.me/R/ti/g/rF5B8Ah0L8   https://line.me/R/ti/g/Eq8_8sy8RI
ม.6/7     
 https://line.me/R/ti/g/aehA4KfkFM https://line.me/R/ti/g/Db12HQgjGm